Skip to main content Skip to section menu
Mathematics Logo

Prifysgol Bangor - Ysgol Cyfrifiadureg

Dosbarthiadau Meistr Mathemateg
Gogledd Orllewin Cymru

Rhaglen 2016 : Cyfres 32

Logo Prifysgol Bangor

Fersiwn Saesneg

9 Ionawr Powersheets # Chris Parry *, Ysgol Friars, Bangor
  Polyhedra # Emrys Read, Ysgol Addysg PB
23 Ionawr Mathematics for Computer Science Joe Matthews, St Gerard's, Bangor
 

Patterns and Populations

Samantha Durbin, Royal Institution
6 Chwefror Graffiau buanedd-amser # Arwel Stephen, Ysgol Brynrefail
  Defnyddio Matricsau # Gareth Evans *, Ysgol y Creuddyn
27 Chwefror Rhifau cymhlyg #

Mari James, Ysgol Tryfan, Bangor

  Decision making Catrin Plumpton, IMSCAR, PB
5 Mawrth Codes Anthony Howe, Ysgol Aberconwy, Conwy
  Puzzles Rebecca Hughes, Ysgol Aberconwy, Conwy
    14:15

Cyflwyniad graffeg cyfrifiadurol ar gyfer rhieni:

Pattern recognition

Lucy Kuncheva, Ysgol Cyfrifiadureg, PB

    15:00 Cyflwyno Tystysgrifau y Sefydliad Brenhinol  

Cynhelir pob sesiwn o 10:30 y bore tan 3:00 y prynhawn yn adeilad Stryd y Deon, ble mae'r Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Pheirianneg Electronig.

Gofynnir i'r aelodau ddod �'u cinio eu hunain i'w gael rhwng 12:30 a 13:00, a darperir lluniaeth ysgafn am 11:30 a 14:00. Am fwy o wybodaeth am raglen 2014, gweler y 'notices for participants'.

# Rhoddir y cyflwyniadau hyn yn y Gymraeg a'r Saesneg.
* Mynychodd yr athrawon hyn y Dosbarthiadau Meistr pan oeddynt ym mlwyddyn 9.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag:

 

Anna Williams

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Marchnata

Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata

Prifysgol Bangor

Stryd y Deon

Bangor

LL57 1UT

Ebost: anna.williams@bangor.ac.uk
Ff: 01248 388023

Site footer