Skip to main content Skip to section menu
Mathematics Logo

Prifysgol Bangor - Ysgol Cyfrifiadureg

Dosbarthiadau Meistr Mathemateg
Gogledd Orllewin Cymru

Rhaglen 2017 : Cyfres 33

Logo Prifysgol Bangor

Fersiwn Saesneg

14 Ionawr Powersheets # Chris Parry *, Ysgol Friars, Bangor
  Polyhedra # Emrys Read, Ysgol Addysg PB
28 Ionawr Mathematics for Computer Science Joe Matthews, St Gerard's, Bangor
 

Infinity and Beyond

Dominic Oakes
11 Chwefror Graffiau buanedd-amser # Arwel Stephen, Ysgol Brynrefail
  Defnyddio Matricsau # Gareth Evans *, Ysgol y Creuddyn
4 Mawrth Rhifau cymhlyg #

Mari James, Ysgol Tryfan, Bangor

  Decision making Catrin Plumpton, IMSCAR, PB
11 Mawrth Codes Anthony Howe, Ysgol Aberconwy, Conwy
  Puzzles Rebecca Hughes, Ysgol Aberconwy, Conwy
    14:15

Cyflwyniad graffeg cyfrifiadurol ar gyfer rhieni:

Pattern recognition

Lucy Kuncheva, Ysgol Cyfrifiadureg, PB

    15:00 Cyflwyno Tystysgrifau y Sefydliad Brenhinol  

Cynhelir pob sesiwn o 10:30 y bore tan 3:00 y prynhawn yn adeilad Stryd y Deon, ble mae'r Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Pheirianneg Electronig.

# Rhoddir y cyflwyniadau hyn yn y Gymraeg a'r Saesneg.
* Mynychodd yr athrawon hyn y Dosbarthiadau Meistr pan oeddynt ym mlwyddyn 9.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag:

 

Anna Macdonald

Cynorthwyydd Ehangu Mynediad

Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata

Prifysgol Bangor

Stryd y Deon

Bangor

LL57 1UT

Ebost: anna.macdonald@bangor.ac.uk
Ff: 01248 388023

Site footer