Skip to main content Skip to section menu
Mathematics Logo

Prifysgol Bangor - Ysgol Cyfrifiadureg

Dosbarthiadau Meistr Mathemateg
Gogledd Orllewin Cymru

Rhaglen 2017 : Cyfres 33

Logo Prifysgol Bangor

Fersiwn Saesneg

14 Ionawr

Taenlenni Pŵer #

Chris Parry *, Ysgol Friars

 

Polyhedra #

Emrys Read, Ysgol Addysg Prifysgol Bangor

28 Ionawr

Mathemateg ar gyfer Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol

Joe Matthews, Ysgol St Gerard's

 

Anfeiddredd a Thu Hwnt

Dominic Oakes, Tiwtor Mathemateg

11 Chwefror

Graffiau Buanedd-Amser #

Arwel Stephen, Ysgol Brynrefail

 

Defnyddio Matricsau #

Gareth Evans *, Ysgol y Creuddyn

4 Mawrth

Rhifau Cymhlyg #

Mari James, Ysgol Tryfan

 

Penderfyniadau

Catrin Plumpton, IMSCAR, Prifysgol Bangor

11 Mawrth

Codau

Anthony Howe, Ysgol Aberconwy

 

Posau

Rebecca Hughes, Ysgol Aberconwy

    14:15

Cyflwyniad Adnabyddiaeth Patrymau ar gyfer Rhieni

Athro Lucy Kuncheva
(Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Bangor)

    15:00

Cyflwyno Tystysgrifau y Sefydliad Brenhinol

 

Cynhelir pob sesiwn o 10:30 y bore tan 3:00 y prynhawn yn adeilad Stryd y Deon, ble mae'r Ysgol Gwyddorau Cyfrifiadurol a Pheirianneg Electronig.

# Rhoddir y cyflwyniadau hyn yn y Gymraeg a'r Saesneg.
* Mynychodd yr athrawon hyn y Dosbarthiadau Meistr pan oeddynt ym mlwyddyn 9.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag:

 

Anna Williams

Swyddog Cyswllt Ysgolion a Marchnata

Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata

Prifysgol Bangor

Stryd y Deon

Bangor

LL57 1UT

Ebost: anna.williams@bangor.ac.uk
Ff: 01248 388023

Site footer