Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Gwersi Meistr Mathemateg y Sefydliad Brenhinol ym Mhrifysgol Bangor

Mae Gwersi Meistr Mathemateg i Bobl Ifanc y Sefydliad Brenhinol wedi cael eu cynnal bob blwyddyn ym Mangor ers 1985. Trefnwyd y gwersi yn wreiddiol gan yr Ysgol Mathemateg a’r Ysgol Cyfrifiadureg, erbyn hyn cânt eu trefnu gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata’r Brifysgol ar y cyd â’r Sefydliad Brenhinol Mathemategol.

Gwahoddir pob ysgol uwchradd yng ngogledd orllewin Cymru i enwebu disgyblion blwyddyn 9 i’r gwersi meistr hyn sy’n rhad ac am ddim (wedi’u hariannu gan Brifysgol Bangor). Cynhelir y gwersi am 5 dydd Sadwrn rhwng Ionawr a Mawrth bob blwyddyn yn adeilad Stryd y Deon y Brifysgol.

Caiff siaradwyr eu gwahodd i gyflwyno nifer o bynciau mathemategol i ddisgyblion gyda’r bwriad o gynyddu eu wybodaeth a diddordeb mewn mathemateg.

Rhaglen:

Dyddiad

Dosbarth Meistr

Cyflwynwyr

 

13eg Ionawr
10.30am-3pm

 

Taenlenni Pŵer #

 

Chris Parry *, Ysgol Friars

 

Polyhedra #

 

Emrys Read, Ysgol Addysg Prifysgol Bangor

 

27ain Ionawr
10.30am-3pm

 

Mathemateg ar gyfer Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol

 

Joe Matthews, Ysgol St Gerard's

 

Anfeiddredd a Thu Hwnt

 

Dominic Oakes, Tiwtor Mathemateg

 

3ydd Chwefror
10.30am-3pm

 

Graffiau Buanedd-Amser #

 

Arwel Stephen, Ysgol Brynrefail

 

Defnyddio Matricsau #

 

Gareth Evans *, Ysgol y Creuddyn

 

24ain Chwefror
10.30am-3pm

 

Rhifau Cymhlyg #

Mari James, Ysgol Tryfan

 

Penderfyniadau

 

Daniel Hill-McManus, Prifysgol Bangor

 

 

3ydd Mawrth
10.30am-3.30pm

   

 

14:15
   

 

15:00

 

Codau

 

Anthony Howe, Ysgol Aberconwy

 

Posau

 

Rebecca Hughes, Ysgol Aberconwy

 

Cyflwyniad Adnabyddiaeth Patrymau ar gyfer Rhieni

 

I’w cadarnhau
(Ysgol Cyfrifiadureg, Prifysgol Bangor)

 

Cyflwyno Tystysgrifau y Sefydliad Brenhinol

 

 

# Rhoddir y cyflwyniadau hyn yn y Gymraeg a'r Saesneg (bydd gweddill y dosbarthiadau yn Saesneg yn unig) 

* Mynychodd y cyflwynwyr hyn y Dosbarthiadau Meistr pan oeddynt ym mlwyddyn 9

I gael rhagor wybodaeth am y gyfres, cysylltwch ag Anna Williams (anna.williams@bangor.ac.uk / 01248 388023).

Site footer